top of page

Medmänsklighet gör skillnad!

Uppdaterat: 27 nov. 2023

”Medmänsklighet, det är att leva inte bara för sig själv” Niklas


Medmänsklighet, vägen från utanförskap till innanförskap


”Medmänsklighet är att säga hej till någon man inte känner” Carianne


På Saronhuset arbetar vi för ”Ett mer rättvist och medmänskligt Uddevalla där ingen lämnas utanför”.

Det finns så många vägar till känslan av att hamna utanför. Ekonomisk utsatthet, ensamhet, hemlöshet, psykisk och fysisk sjukdom och mycket mer. När man hamnar i utanförskap är det lätt att tappa hoppet om en väg därifrån. Saronhuset vill vara en väg av medmänsklighet som leder från utanförskap till innanförskap.

Medmänsklighet ger trygghet

”Medmänsklighet är att le och möta någon med ögonkontakt” Cia


I Röda korsets studie om medmänsklighet i Sverige (2018) står det så här:

”Medmänsklighet kännetecknas av att känna medkänsla med andra människor.... Medmänsklighet handlar också om hur vi talar med- och bemöter varandra i vår vardag. Ett samhälle med en hög grad av medmänsklighet karakteriseras av trygghet och tillit medan ett samhälle med en låg grad av medmänsklighet karaktäriseras av otrygghet och misstänksamhet.”


Saronhuset vill genom att visa medmänsklighet vara en del i att skapa förutsättningar för mer trygghet; Inne i människan, på Saronhuset som mötesplats och i Uddevalla som samhälle.


Att vara medmänsklig


”Medmänsklighet är att låta någon få sitta på bussen” Cecilia


Medmänsklighet är känslor av empati, respekt och förståelse men när vi beskriver medmänsklighet handlar det oftast om den handling som är resultatet av dessa känslor.


Svenska Kyrkan (Stockholms stift, Om medmänsklighet) listar följande femton sätt att visa medmänsklighet.

Sträva efter att bemöta andra människor som de behöver bli bemötta genom att: Visa empati, visa medkänsla, lyssna, stå upp för alla människors lika värde, öppna dörren för människor i nöd, engagera dig, bekämpa fattigdom, motarbeta diskriminering, stå upp för rättvisa, försvara mänskliga rättigheter, rädda, skydda, försvara och samarbeta.


Det finns så många olika sätt att visa medmänsklighet i din och min vardag.

Mer medmänsklighet till folket - tillsammans kan vi göra stor skillnad!

Du kan läsa mer om medmänsklighet här:

”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska du också göra mot dem”

Comments


bottom of page