top of page

Ingen borde gå hungrig!

Uppdaterat: 27 nov. 2023

Vi på Saronhuset har under en

tid sett ett ökande behov där människor inte har mat för dagen. Vi ser också att behoven finns hos fler grupper än tidigare, såsom ensamstående föräldrar och pensionärer, samt att även den som har ett arbete kan leva med en mycket låg ekonomisk standard.

Den välfärdsundersökning som gjordes i Uddevalla kommun under 2022 visar omfattningen av ekonomisk utsatthet i Uddevalla.


”I Uddevalla lever cirka 18% av kvinnorna och 15% av männen, samtliga åldrar, med låg ekonomisk standard.”


”Drygt var femte barn i åldern 0 - 19 år lever i hushåll med låg ekonomisk standard (när hushållets ekonomiska standard är lägre än 60% av medianvärdet av riket) ”


”Av dem som arbetar är ekonomisk utsatthet vanligast bland ensamstående föräldrar, yngre, de med låg utbildningsnivå och utlandsfödda.”


”I åldersgruppen 65 år och äldre är det dubbel så hög andel kvinnor som män som lever med låg ekonomisk standard.”


(ur ”Välfärdsredovisningen 2022 - ett socialt hållbart Uddevalla”)


Ibland faller människor igenom det sociala skyddsnätet och kan då bli hänvisade till civilsamhället, det vill säga kyrkor och andra ideella organisationer. Med en mycket låg inkomst eller ersättningsnivå befinner man sig i en ekonomisk utsatthet med så små marginaler att det kan saknas mat för dagen.


”I folkhälsoenkäten uppger 13% av de svarande att de upplever ekonomisk stress, att de under de senaste 12 månaderna haft svårt att betala löpande utgifter. 18% uppger att de saknar kontantmarginal.”


(ur ”Välfärdsredovisningen 2022 - ett socialt hållbart Uddevalla”)


Saronhuset arbetar för ”Ett mer rättvist och medmänskligt Uddevalla där ingen lämnas utanför”. Därför är vi glada att nu kunna erbjuda ett medlemskap i Matkassen Saronhuset till några av de mest ekonomiskt utsatta i vår stad. Medlemskapet ger möjligheten att få en matkasse varje vecka, i mån av tillgång.


Matkassarna fylls tack vare matsvinn från våra företagspartners. Genom detta samarbete minskar mängden mat som slängs och vi bidrar till ett mer klimatsmart Uddevalla samtidigt som fler i staden får äta sig mätta.

För att kassarna ska kunna packas och delas ut är vi som ideell förening också beroende av dig som volontär. Vi erbjuder dig att tillhöra ett sammanhang där du kan göra verklig skillnad.


Välkommen att ge en gåva, bli samarbetspartner eller volontär för att vara med och se till att fler blir mätta genom Matkassen Saronhuset!

Comentarios


bottom of page