top of page

Företagare, vi tar hand om ert mat-svinn!

Uppdaterat: 27 nov. 2023


Har du ett företag i livsmedelsbranschen? Nu behövs ditt matsvinn mer än någonsin!

Saronhuset arbetar för ”Ett mer rättvist och medmänskligt Uddevalla där ingen lämnas utanför”. I ett sådant samhälle ska ingen behöva sakna mat för dagen.


På Saronhuset serveras lunch fyra dagar i veckan och på mötesplatsen Träffpunkten finns en enklare fika. Därtill kommer utflykter, firande av helgdagar och bemärkelsedagar.

Allt detta, till stor del, tack vare matsvinn från företag i vårt närområde!

Man kanske kan tycka att vi borde vara nöjda där.


Saronhuset har under en tid mött ett ökande behov där människor inte har mat för dagen. Vi ser också att dessa behov finns hos fler grupper än tidigare, såsom ensamstående föräldrar och pensionärer, samt att även den som har ett arbete kan leva med en mycket låg ekonomisk standard. Ibland faller människor igenom det sociala skyddsnätet och kan då under en period bli hänvisade till civilsamhället, det vill säga kyrkor och andra ideella organisationer.

Så nej, vi kan inte vara nöjda!


Därför utvecklar vi nu på Saronhuset fler sätt att möta fler grupper av människor i utsatthet. Arbetet pågår med ännu en verksamhetsgren inom Saronhuset för att kunna stötta de allra mest ekonomiskt utsatta med mat för dagen.


Detta är endast möjligt att genomföra tack vare matsvinn från våra företagspartners. Så låt oss minska mängden mat som slängs och bidra till ett mer klimatsmart Uddevalla samtidigt som fler i staden får äta sig mätta.


Tack för din insats!Comments


bottom of page