top of page

Medlemskap

Villkor

Vem kan bli medlem?

För att ta kunna ta del av matkassarna krävs en godkänd medlemsansökan hos Matkassen Saronhuset. 

 

Följande villkor gäller för ansökan om medlemskap.

 

  • Din inkomst måste vara lägre än 12 163 kr/månad efter skatt. 

  • Din inkomst kan komma från: Sjukpenning, sjukersättning, A-kassa, pension, föräldrapenning, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, löneutmätning eller lön.

  • Du kan få hjälp från Matkassen Saronhuset om du har: Försörjningsstöd, etableringsstöd, garantiersättning eller migrationsverkets dagersättning.

  • Du får inte inneha sparkapital på sparkonto, fonder, aktier eller liknande.

 

Medlemskapet gäller ett år i taget. Medlemskap kan återkallas vid förändrade ekonomiska förutsättningar, eller av annan anledning som Saronhuset finner lämpligt.

Hur ansöker jag om medlemskap?

Du ansöker om medlemskap hos Matkassen Saronhuset genom att fylla i ansökningsblanketten för medlemskap. Den kan du hämta på Saronhuset eller skriv ut här.

 

Du skall också bifoga följande: 

  1. Kopia på giltig ID-handling, pass eller körkort.

  2. Kopia på beslut eller utbetalningsavi från Försäkringskassan, A-kassa, pensionsmyndighet, arbetsgivare eller liknande.

  3. Kopia på bankkontoutdrag för den senaste månaden.

 

Din ansökan lämnas på Träffpunkten, Saronhuset, i brevlådan märkt ”Ansökan Matkasse”.

 

En ofullständig ansökan behandlas inte. Handläggningstiden är 1 - 2 veckor. Beslut fattas av Matkassen Saronhuset och kan inte överklagas. Beslutet på din ansökan meddelas via SMS. 

 

Vid beviljat medlemskap får du ett medlemskort. Medlemskortet är personligt och hämtas på Saronhuset mot uppvisande av ID-handling.

Kan jag få en matkasse utan att vara medlem?

Nej. Du måste vara medlem. Medlemmar bokar sin matkasse i förväg så det finns inga extra matkassar att tillgå vid utdelningstillfället.

 

Hur går utdelningen till?

Som medlem är du berättigad till en matkasse/vecka i mån av tillgång.

 

Observera att du behöver boka din kasse mellan klockan 10 och klockan 12 på onsdagen samma vecka som utdelningen sker (utdelning på fredag). Detta gör du via SMS på nr: 07914 27 536. Du får en bekräftelse på din bokning.

 

Bokade matkassar delas ut en gång/vecka, på fredagar mellan klockan 12:30 - 14:30. Du hämtar själv din matkasse på Saronhuset på den tid du blivit anvisad. Vid varje utlämningstillfälle skall medlemskortet uppvisas. Inga matkassar lämnas ut utan medlemskort. Medlemskapet är personligt.

 

Vad innehåller Matkassen?

Innehållet i matkassarna varierar beroende på aktuell tillgång på mat. Det går inte att välja innehåll i matkassen. Maten kommer från våra samarbetspartners, butiker och leverantörer, i området. Det innebär att maten som skänks oftast har kort eller utgånget datum men bedöms av livsmedelsverket som fullt ätbart och dugligt.

bottom of page