top of page

Bakgrund

Föreningen Saronhuset initierades av Kyrkorna i Uddevalla. Man såg människor som befann sig i olika sorters utanförskap och startade därför ett gemensamt diakonalt och socialt arbete på kristen grund. En av Uddevallas frikyrkor, Saronkyrkan, upplät sina lokaler för verksamheten. Därav namnet Saronhuset. Saronhuset har sedan dess bildadande vuxit och utvecklats. Bland annat tillkom akutboendet Noras hus. Saronhuset har i flera avseenden fått bidra dels till att utsatta i samhället fått hjälp med det mest nödvändiga men också fått vara den familj eller det sammanhang som saknats.

bottom of page