Brukarrådet Saron

Är en intressegrupp bland Saronhusets gäster som arbetar för att ändra synen på samhällets utsatta och skapa brukarinflytande.

Vi vill
• Driva sociala frågor ur utsatthetens perspektiv
• Vara ett språkrör för människor i utanförskap
• Skapa förutsättningar för brukarinflytande

Brukarrådet håller möte i Träffpunktens lokaler, Saronhuset varannan måndag kl 15:00.
Är du intresserad av att delta, kom in till oss så att vi får träffa dig och berätta mera!